تفاوت ابلاغ واقعی و قانونی در چیست؟

تفاوت ابلاغ واقعی و قانونی در چیست؟

تفاوت ابلاغ واقعی و قانونی در چیست؟

پسندیدم 0
۰

ابلاغ در لغت به‌معنای «رساندن پیام یا نامه» و «ایصال» آمده است و در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است.

ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود، به این صورت که تا ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد بنابراین میتوان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوی دانست.

در قوانین کشور ما ابلاغ به دو دسته ی ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می شود و ما در این مقاله از دادواره قصد داریم به بررسی تفاوت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : تجاوز به عنف چیست؟

تفاوت ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی:

با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ را می توان به دو دسته ی ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم کرد.

ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ قضایی، طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی، توسط ماموری که به طور قانونی مسئول اجرای امر ابلاغ باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش شود. بنابراین با زبان ساده تر می توان گفت ابلاغ واقعی زمانی محقق می شود که مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند.

مطابق ماده ی ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی،مامور ابلاغ باید دادخواست ها و پیوست های آن ( یا هر برگ دیگر ) را ظرف دو روز از تاریخ وصول آن به شخص مخاطب ابلاغ نموده و در برگ دیگر رسید گرفته و مراتب را گزارش نماید. ابلاغ برگ ها به اشخاص صغیر، مجنون و … باید حسب مورد به ولی یا قیّم آن ها انجام شود.

تفاوت ابلاغ واقعی و قانونی در چیست؟

این ماده این طور بیان می کند:« مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید. برای ابلاغ درمحل کارکارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.

تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می اید.»

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : مساحقه چیست و مجازات آن چه می باشد؟

اما در صورتی که تسلیم برگ ها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه نمودن آن ها از مفادّ برگ طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش بینی شده انجام شود، ابلاغ قانونی خواهد بود.

ماده ی ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد ابلاغ قانونی به شخص حقیقی را بیان می کند. مطابق این ماده:« هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.»

ضمنا علاوه بر حضور نداشتن مخاطب، در مواردی مثل خودداری مخاطب، خودداری بستگان یا خادمان یا حاضر نبودن آن ها، اقامت خارج از محل دادگاه و… مواردی هستند که ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی توضیح دهیم و تفاوت های ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی را بررسی کردیم ، در این زمینه اگر نیازی به مشاوره حقوقی تلفنی و یا نیازی به مشاوره حقوقی انلاین دارید میتوانید با کارشناسان دادواره در ارتباط باشید.

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)