همه چیزدرباره محاربه – محاربه چیست

همه چیزدرباره محاربه – محاربه چیست

همه چیزدرباره محاربه – محاربه چیست

پسندیدم 0
۰

جرم محاربه جنبه عمومی دارد و زمانی محقق می شود که شخص با عمل خود مانند استفاده از اسلحه سرقت اموال و… امنیت عمومی و آزادی مردم را به خطر بیندازد چنین عملی هم در شرع و هم در قانون جرم شناخته شده است و قانونگذار برای آن مجازات ای سنگین در نظر گرفته بنابراین اگر فردی صرفاً به خاطر اغراض شخصی فقط با یک یا چند نفر درگیر شود چنین عملی  محاربه محسوب نمی‌شود چون جنبه عمومی ندارد.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : مجازات سرقت طبق قانون چیست؟

 

شرایط تحقق جرم محاربه

برای تحقق جرم محاربه نیاز به تحقق یکسری شرایط است از جمله: فردی که می‌خواهد امنیت عمومی را به خطر بیندازد باید با به همراه داشتن اسلحه و استفاده از آن باشد و همچنین قصد کشتن افراد یا سرقت اموال مردم یا تجاوز به حریم ناموس دیگران را داشته باشد و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان مردم انجام شود که در این صورت فرد مجرم شناخته شده و مجازات جرم محاربه برو بار می شود بنابراین جرم محاربه باید جنبه عمومی داشته باشد و درگیری های شخصی را شامل نمی شود و افرادی که در مقابل محارب می ایستند و برای مقابله با آنان از اسلحه استفاده می‌کنند محارب محسوب نمی شود.

بررسی سلاح در جرم محاربه

همانطور که گفته شد یکی از شرایط تحقق جرم محاربه به همراه داشتن اسلحه و استفاده از آن است این اسلحه شامل اسلحه گرم و سرد می شود.

منظور از اسلحه گرم اسلحه هایی مانند هفت تیر، مسلسل و… است و اسلحه سرد نیز شامل چاقو قمه و کارد و مانند اینها می شود اما استفاده از ابزارهایی مانند سنگ چوب و عصا و اسپری فلفل تحت عنوان جرم محاربه شناخته نمی‌شود زیرا عرفا به چنین ابزارهایی اسلحه گفته نمی‌شود بنابراین هرگاه فردی با به همراه داشتن اسلحه گرم و چه سرد امنیت عمومی را به خطر بیندازد مجرم شناخته می‌شود و دارای مجازات است.

همه چیزدرباره محاربه - محاربه چیست

مجازات گناه محاربه

محاربه از جمله جرائمی است که شارع مقدار و چگونگی آن را بیان کرده یا به عبارتی از جرایم حدی محسوب می‌شود مطابق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از موارد زیر است اعدام ، به صلیب کشیدن، قطع دست راست و پای چپ ، تبعید که در این زمینه قاضی مختار است که هر یک از مجازات های گفته شده را صادر کند اما در اکثر مواقع قاضی حکم به اعدام می دهد.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : سرقت و انواع آن – مجازات سرقت

جرم محاربه مطلق است یا مقید

با توجه به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی که بیان می کند《 به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد》 می توان گفت جرم محاربه از جرایم مقید محسوب می شود و زمانی محقق می شود که امنیت عمومی را به خطر بیندازد و موجب رعب و وحشت مردم گردد بنابراین دعاوی و درگیری های شخصی یا صرف استفاده از اسلحه در جرم محاربه محقق نمی شود

شرایط سقوط حد محاربه با توبه محارب

اگر فردی که مرتکب جرم محاربه شده است قبل از این که جرمش اثبات شود توبه کند مطابق تبصره ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی توبه او پذیرفت خواهد شد و همچنین اگر جرم او از طریق اقرار به اثبات برسد اگر محارب قبل یا بعد از اثبات جرم توبه کرده باشد در این صورت می‌توان بخشش او را از طریق رئیس قوه قضاییه از رهبر خواستار شد.

راه های اثبات جرم محاربه

اگر محارب عاقل بالغ و مختار و قاصد باشد در این صورت یک بار اقرار او کافی خواهد بود شهادت دو مرد نیز از جمله ادله دیگر جهت اثبات جرم محاربه محسوب می‌شود همچنین قاضی نیز با علم خود از طریق امارات و قرائن می تواند جرم محاربه را اثبات کند.

همه چیزدرباره محاربه - محاربه چیست

تفاوت محاربه با بغی و افساد فی الارض

همانطور که گفته شد محاربه شخصی است که با به همراه داشتن اسلحه و با قصد جان و مال و ناموس مردم امنیت عمومی را به خطر می اندازد و موجب رعب و وحشت مردم می‌شود اما باغی کسی است که با اساس نظام جمهوری اسلامی مخالف است و علیه آن به صورت مسلحانه قیام میکند و همچنین مفسد فل است که مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شخصی است که:

به مشاوره حقوقی تلفنی نیاز دارید ؟ با وکلای ما در ارتباط باشید.

《 هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناك یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم میشود《

بنابراین همانطور که مشاهده می کنید محارب با بغی و مفسد فی الارض متفاوت است

سوالات متداول

محارب چه کسی است؟

محارب به چه کسی گفته می شود که با به همراه داشتن اسلحه و به قصد ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرقت اموال و تجاوز به حریم نوامیس مردم امنیت عمومی را به خطر بیندازد

 مجازات محاربه در قانون جدید چیست؟

مطابق قانون قاضی مختار است از بین مجازات های اعدام به صلیب کشیدن قطع دست راست و پای چپ و تبعید یکی را انتخاب نماید و حکم را صادر کند

آیا حد محاربه قابل اسقاط است؟

حد محاربه قابل اسقاط نخواهد بود مگر اینکه محارب مطابق شرایطی که در قانون ذکر شده است توبه کند

 

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)