فرجام خواهی چیست؟

فرجام خواهی چیست؟

فرجام خواهی چیست؟

پسندیدم 0
۰

فرجام طریق شکایتی با ماهیتی منحصر به فرد است و به نحوی طریق فوق العاده ی شکایت از رای است. به عبارتی می توان گفت  فرجام خواهی از نظر قانون عبارت است از تشخیص انطباق  یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقرارات قانونی. و به طور کلی اصل بر غیرقابل فرجام بودن آراست مگر اینکه در قانون قابل فرجام بودن آن تصریح شود.

در این مقاله از دادواره قصد بررسی مسائل پیرامون فرجام خواهی و نحوه ی انجام آن را داریم.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : حکم قضایی زنای مرد متاهل با زن متاهل

آرای قابل فرجام:

به طور معمول، فرجام خواهی از آرای دادگاه تجدید نظر به عمل می آید و فرجام پذیری این دسته از آراست که مورد بررسی قرار می گیرد.در عین حال در مواردی قانون گذار، بیشتر برای حفظ حقوق محکوم علیه آرای دادگاه نخستین را نیز مستقیما قابل فرجام اعلام می کند.

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر:

به موجب ماده ی ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی:« آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

 

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : اجرت المثل چیست؟

 

فرجام خواهی چیست؟

آرای قابل فرجام صادره از دادگاه های نخستین ( بدوی ):

ماده ی ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، بیشتر برای حفظ حقوق محکوم علیه رای مرحله نخستین که قابل تجدیدنظر بوده اما در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشده، اجازه داده است در مواردی نسبت به رای مرحله نخستین مستقیما در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. به موجب این ماده:« آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف- احکام:

۱-احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد.

۲-احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتولیت.

ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

۱-قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»

مهلت درخواست فرجام خواهی:

به موجب ماده ی ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست فرجام‌خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.

ترتیب فرجام خواهی:

افراد زیر حق درخواست رسیدگی فرجام خواهی را دارند:

۱-طرفین دعوا و وکلای آن ها

۲-دادستان کل کشور

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست فرجامی به دادگاه صادر کننده رای به عمل می آید. تاریخ تقدیم دادخواست البته در صورت ثبت آن در همان روز تقدیم، ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود و سپس به موجب ماده ی ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات اتی اقدام خواهد شد .

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : شرایط ازدواج موقت

نکاتی که در دادخواست فرجام خواهی باید رعایت شود:

۱-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه (شخص معترض) و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲-نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.(طرف مقابل دعوا)

۳-حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.

۴-دادگاه صادر کننده رای.

۵-تاریخ ابلاغ رای

۶-دلایل فرجام خواهی.

جمع بندی :

در این مقاله از دادواره سعی کردیم توضیح دهیم که فرجام خواهی چیست و ارای قابل فرجام از دادگاه تجدید نظر بدوی را بررسی کردیم ، دانستیم که مهلت فرجام خواهی چقدر است و ترتیب فرجام خواهی به چه صورت می باشد . در این زمینه اگر سوالی دارید میتوانید با استفاده از مشاوره حقوقی در مشهد دادواره با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)