نقش معاینه محل در ادله اثبات دعوا

نقش معاینه محل در ادله اثبات دعوا

نقش معاینه محل در ادله اثبات دعوا

پسندیدم 0
۰

تمام دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد.

ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با استفاده از هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای طرح شده توسط اشخاص را به اثبات رساند.

در این مقاله از دادسرا ما قصد بررسی مفهوم معاینه محل و نقش آن در ادله اثبات دعوا خواهیم پرداخت.

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : قذف چیست؟

نقش معاینه محل در ادله اثبات دعوا:

معاینه محل که اصولا توسط خود شخص قاضی انجام می شود عبارت است از : بررسی محل وقوع دلایل و وضع محل موضوع اختلاف که نتیجه آن می تواند حصول علم برای قاضی باشد.

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت پیدا کند، دادگاه می تواند قرار معاینه محل صادر کند . بعلاوه اینکه هر یک از طرفین دعوا می توانند صدور این قرار را از دادگاه تقاضا نمایند. ماده ی ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می کند:« دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.»

همچنین به موجب ماده ی ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی:« اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل اید. وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید. مگر اینکه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که دراین صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد.» بنابراین ماده می توان گفت که منظور از معاینه محل، مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی صورت گیرد و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید و هدف از آن نیز، جمع‌آوری دلایل و قرائن و امارات وقوع جرم است.

نقش معاینه محل در ادله اثبات دعوا

جهت اجرای قرار معاینه محل مطابق ماده ی ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی:« متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.»

همچنین مطابق ماده ی ۲۵۶ همین قانون:« عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.»

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : آیا همسر آزاری جرم است؟

جمع بندی:

در این مقاله با بیان مفهوم ادله اثبات به بررسی نقش معاینه محل در ادله اثبات دعوا پرداختیم. در این زمینه اگر نیاز دارید که در این مورد اطلاعات بیشتری جذب کنید میتوانید از طریق مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی انلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)