حدود اختیارات وکیل در قانون و وکالت نامه چطور مشخص می شود؟

حدود اختیارات وکیل در قانون و وکالت نامه چطور مشخص می شود؟

حدود اختیارات وکیل در قانون و وکالت نامه چطور مشخص می شود؟

پسندیدم 0
۰

زمانی که شخصی وکیلی را برای دفاع از خود در دادگاه تعیین می کند ، اصل بر این است که وکیل اختیار هر عملی را در اقامه ی دعوا و دفاع از موکل داشته باشد ، مگر اینکه خود موکل بعضی از اختیارات را از او سلب کرده باشد یا امر مذکور از اموری باشد که قابل وکالت دادن نباشد و موکل باید شخصا آن ها را انجام دهد .

اما به طور کلی هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در وکالتنامه ها حدود اختیارات وکیل تعریف شده است که در این مقاله از دادواره قصد داریم به طور کامل به بررسی آن ها بپردازیم .

حدود اختیارات وکیل

حدود اختیارات وکیل

حدود اختیارات وکیل در قانون و وکالتنامه :

ماده ی ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می کند : « وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود :

۱) وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .

۲) وکالت در مصالحه و سازش .

۳) وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .

۴) وکالت در تعیین جاعل .

۵) وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .

۶) وکالت در توکیل .

۷) وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

۸) وکالت در دعوای خسارت .

۹) وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

۱۰) وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .

۱۱) وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .

۱۲) وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .

۱۳) وکالت در ادعای اعسار .

۱۴) وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره ۱ – اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .

تبصره ۲ – سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند . »

بنابراین مطابق این ماده در حدود اختیارات وکیل، وکالت در دادگاه ها اصولا شامل همه ی موارد در دادرسی است ، اما مواردی که در چهارده بند این ماده بیان شده حتما باید در وکالتنامه تصریح شوند تا وکیل از اختیار انجام آن ها برخوردار شود .

علاوه بر این مطابق تبصره ی ۲ این ماده ، سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء از مواردی هستند که موکل باید شخصا آن ها را انجام دهد و قابل وکالت دادن به شخص دیگری نیست .

ماده ی ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مورد این موضوع مقرر می کند : « وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد . »

به طور کلی امروزه مواردی که باید در وکالتنامه تصریح شوند بر روی برگه ی وکالتنامه ی وکلا از پیش تنظیم شده و موکل در صورت موافقت با آن ها ذیل آن را امضاء می کند .

جمع بندی :

در این مقاله به بررسی حدود اختیارات وکیل در قانون و وکالتنامه پرداختیم و مواردی را که باید در وکالتنامه تصریح شود بیان کردیم . حال اگر سوالی دارید میتوانید با کارشناسان رسمی دادواره در ارتباط باشید. فراموش نکنید که میتوانید روی خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در مشهد دادواره حساب باز کنید.

 

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)