سهم ارث پدر و مادر از فرزندان خود (پسر- دختر ) چقدر است؟

سهم ارث پدر و مادر از فرزندان خود (پسر- دختر ) چقدر است؟

سهم ارث پدر و مادر از فرزندان خود (پسر- دختر ) چقدر است؟

پسندیدم 0
۰

یکی از مهمترین مواردی که ممکن است پس از فوت یک شخص اختلافات را به وجود بیاورند اختلاف مجبور به اقامه دعوا در دادگاه شود به سهم الارث افراد است که به جرات میتوان گفت پرونده های مطروحه در دادگاه را همین دعاوی مربوط به سهم الارث تشکیل می‌دهند یکی از مواردی که مربوط به سهم ارث می شود و در این مقاله می‌خواهیم باید بپردازیم فرضی است که فرزند پیش از پدر و مادر خود فوت می کند که در این صورت پدر و مادر از فرزند خود ارث خواهد برد. البته باید دقت داشت که در تمامی موارد و فروض مربوط به ارث قبل از اینکه سهم الارث هر یک از افراد از اموال متوفی را داده شود باید حتماً دیون متوفی پرداخت و همچنین اگر متوفی وصیت ای داشته باشد حتماً باید قبل از اینکه سهم الارث میان ترکه تقسیم شود به وصیت نامه و عمل شود اما در فرضی که مطرح شد یعنی زمانی که فرزند قبل از پدر و مادر خود فوت می کند این سوال مطرح می شود که سهم الارث هر یک از پدر و مادر چقدر خواهد بود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم باید بدانیم که سهم الارث پدرو مادر بسته به اینکه آیا تنها وارث متوفی است یا اینکه فرزندان متوفی هم در قید حیات هستند متفاوت خواهد بود.

 

سهم الارث پدر در فرضی که تنها وراث متوفی باشد

بر اساس ماده ۹۰۶ قانون مدنی عبارت است از《اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هریک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد … 》

بنابراین اگر شخصی که فوت کرده است هیچ فرزندی نداشته باشد از طرفی مادر او نیز در قید حیات نباشد تمامی سهم الارث به پدر خواهد رسید.

 سهم الارث پدر در فرض وجود مادر و نبود فرزند

در ادامه ماده۹ ۱۰۶ قانون مدنی قانون گذار بیان می‌کند که اگر پدر و مادر متوفی هر دو در قید حیات باشند در این صورت مادر یک سوم و پدر دو سوم ارث را خواهد برد.

سهم الارث پدر و مادر در فرض وجود فرزندان

در این صورت با توجه به اینکه متوفی چه تعداد فرزند دارد متفاوت خواهد بود که هر کدام را بررسی خواهیم کرد.

سهم الارث پدر و مادر در صورت وجود یک دختر

ماده۹ ۱۰۸ قانون مدنی بیان می کند《هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با یک دختر ، فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و ما بقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنها تقسیم شود … 》

بنابراین یک ششم از ترکه و هر یک از پدر و مادر متوفی می رسد و نصف ترکه یعنی یک دوم آن نیز از آن فرزند دختر خواهد بود و در صورتی که باقی مانده وجود داشته باشد میان هر یک از وراث به صورت مساوی تقسیم می شود

 

همچنین بخوانید: سهم ارث پدر از فرزند چقدر است

 

سهم الارث پدر و مادر در فرض چند دختر

ماده ۹۰۹ قانون مدنی بیان می‌کند که《 هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر ، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و ما بقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود …》

بنابر  این ماده هر یک از پدر و مادر متوفی در صورت وجود چند فرزند دختر یک ششم از ترکه را به ارث می برند و هر یک از فرزندان دختر دو سوم ترکه را به ارث می برند و در صورتی که از ترکه چیزی باقی مانده باشد به صورت مساوی میان وراث تقسیم می شود.

 

سهم الارث پدر و مادر در فرض وجود چند فرزند پسر

اگر پدر و مادر متوفی در قید حیات باشند و همچنین متوفی چند فرزند پسر داشته باشد در این صورت سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم از ترک خواهد بود و پس از اینکه ارث پدر و مادر پرداخت شد هر آنچه از ترکه ماند میان فرزندان پسر تقسیم خواهد شد. اما در صورتی که فرزندان متوفی چند فرزند پسر و دختر باشند در این صورت سهم ارث پسر دو برابر سهم ارث دختر خواهد بود.

 

سهم الارث پدر و مادر در فرض وجود زوج یا زوجه متوفی

بنابر ماده۹۱۳ قانون مدنی《 در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه درصورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و ما بقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل ما بین سایر وراث تقسیم می شود》

بنابراین اگر فردی که فوت کرده که در و مادر و همسرش نیز در قید حیات باشند ابتدا سهم ارث زوج یا زوجه داده می‌شود و سپس هر آنچه که باقی ماند مطابق آنچه در قسمت های قبل گفته شد میان پدر و مادر و سایر ورثه تقسیم خواهد شد در این صورت اگر زوج در قید حیات باشد یک دوم هر که و اگر همراه زوج فرزندان نیز وجود داشته باشد میزان سهم الارث زوج یک چهارم خواهد شد و همچنین اگر زوجه در قید حیات باشد سهم ارث زوجه یک چهارم است و اگر در کنار زوجه فرزندان نیز داشته باشند در این صورت سهم الارث زوجه میشود یک هشتم از ترکه

 

جمع بندی

در این مقاله تلاش کردیم به طور کامل درمورد سهم الارث پدر و مادر از فرزندان خود اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم ، در این زمینه اگر مشکل و یا سوالی داشتید میتوانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در مشهد با ما در ارتباط باشید و سوالات خود را به طور کامل از ما بپرسید.

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)