دیه و مجازات پاره شدن پرده بکارت به صورت عمد یا غیر عمد

دیه و مجازات پاره شدن پرده بکارت به صورت عمد یا غیر عمد

دیه و مجازات پاره شدن پرده بکارت به صورت عمد یا غیر عمد

پسندیدم 0
۰

داشتن پرده بکارت در عرف، به معنای نداشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج است و در شرع و عرف نشانه پرهیزگاری و پاکدامنی است. به دختری که دارای پرده بکارت باشد به این معنا که مقاربت جنسی نداشته باشد باکره گویند و به دختری که پرده بکارت خود را از دست بدهد، ثیبه گفته می شود.دیه پاره شدن پرده بکارت چگونه محاسبه می شود؟

صرف نظراز نظرات متفاوتی که در رابطه با این مفهوم و یا درست و غلط بودن آن در جوامع مختلف وجود دارد، ممکن است به هر دلیلی پرده بکارت دختران از بین برود. این امر ممکن است با تجاوز جنسی، فعالیت سنگین ورزشی، پرت شدن یا افتادن و یا به هرعلت خارجی دیگری صورت گیرد. به همین خاطر لازم است که احکام هر مورد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. از نظر حقوقی در قانون تفاوت هایی میان دختر باکره و دخترغیرباکره وجود دارد که در این مقاله از دادواره قصد بررسی دیه و مجازات ازاله بکارت به صورت عمد و غیرعمد را داریم.

به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

کارشناسان حقوقی دادواره آماده پاسخگویی به شما هستند.

اینجا کلیک کنید!

 

 

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : تفاوت دیه و ارش چیست و نحوه محاسبه ارش چگونه است؟

باکرگی چیست؟

از لحاظ حقوقی، دختر زمانی باکره محسوب می شود که بکارت خود را از طریق مقاربت جنسی از دست داده باشد. بنابراین دختری که در اثر ورزش یا حوادث دیگر، بکارت خود را از دست داده باشد مشمول احکام مربوط به باکره خواهد بود نه ثیبه.

همچنین مطابق قانون کلیه تفاوتهایی که بین دختر باکره و غیر باکره وجود دارد، در صورت ترمیم آن نیز از بین نمی رود به عبارت دیگر، از لحاظ حقوقی زنی که بکارت خود را از طریق رابطه جنسی از دست داده و اقدام به ترمیم آن نموده هرگز واجد وصف باکره نخواهد شد و در نتیجه احکام حقوقی مربوط به باکره شامل او نمی شود.

 

دیه و مجازات پاره شدن پرده بکارت به صورت عمد یا غیر عمد

 

از لحاظ حقوقی باکرگی تنها زمانی است که دختر بکارت خود را از طریق مقاربت جنسی در ازدواج از دست داده باشد. در نتیجه بکارتی که از طریق مسائل دیگر نظیر ورزش یا حادثه، از بین برود مشمول احکام باکرگی خواهد شد نه ثبیه. در صورت ترمیم پرده بکارت، تفاوت هایی که قانون بین دختر باکره و غیر باکره قائل می شود از بین نخواهد رفت. درصورتی که شخصی پرده بکارت خود را از طریق مقاربت جنسی از دست بدهد و بعد آن را ترمیم کند، هرگز از لحاظ قانونی باکره محسوب نمی شود. همچنین احکام مربوط به دختران باکره شامل اینگونه افراد نمی شود.

اگر پاره شدن پرده بکارت به علت تجاوز جنسی و عمدی صورت بگیرد، مجازات سنگینی در پی خواهد داشت که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد. توجه به این نکته الزامی است که پرده بکارت از نظر ظاهری انواع مختلفی دارد و بسته به ژنتیک افراد، قطر و نوع آن متفاوت است. شناخت نوع پرده بکارت پیش از وقوع حادثه ممکن است به فرآیند مجازات پاره شدن آن کمک بسزایی کند. انواع پرده بکارت شامل :

  • پرده بکارت حلقوی
  • پرده بکارت کریبریفرم
  • پرده بکارت سپتیت
  • پرده بکارت مسدود
  • و…

البته این نکته را نیز مدنظر داشته باشید که بعضی از دختران به صورت طبیعی پرده بکارت ندارند.

ازاله بکارت در فقه و قانون به چه معناست؟

در صورت از بین رفتن یا پاره شدن پرده بکارت و یا متورم شدن آن و همچنین هرگونه آسیبی که منتج به این امر شود، ازاله بکارت محسوب می شود. نکته حائز اهمیت این است که خون ریزی نمی تواند علت از بین رفتن یا ازاله باشد و همچنین مشاهده نشدن خون عدم ازاله محسوب نمی شود. از لحاظ قانونی و حقوقی ازاله یا پاره شدن پرده بکارت نمی تواند در حکم نوعی نقص عضو قلمداد شود و حکم آن متفاوت است.

 

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : مهلت پرداخت دیه چقدر است؟

 

دیه ازاله بکارت یا ارش البکاره چقدر است ؟

دیه یکی از انواع مجازات هایی است که در قانون مجازات اسلامی توسط قانون گذار برای جرایمی که علیه تمامیت جسمانی صورت می پذیرد، پیش بینی شده است. معنی تحت لفظی دیه همان خون بها می باشد. در جرایمی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا در صورت قتل یا ورود جراحت غیر عمد و همچنین قتل و ورود جراحت عمدی به دیگری، دیه تعیین می شود.

قانون گذار برای اعضای متفاوت بدن، دیه مشخصی را تعیین گرده است. در صورتی که برای ورود جراحت و صدمه ای دیه ای تعیین نشده باشد یا مقدار آن دقیق و مشخص نباشد، ارش گفته می شود. طبق ماده ی قانون مجازات اسلامی، ارش همان دیه ای است که غیر مقدر می باشد و میزان معینی در شرع مقدس برای آن تعیین نشده باشد، دادگاه می تواند با توجه به کیفیت و نوع جنایت انجام شده و همچنین میزان تاثیر آن بر سلامت فرد مجنی علیه و تعیین خسارت وارد شده به همراه در نظر گرفتن دیه مقدر، با نظر کارشناسی میزان آن را مشخص می کنند.

در رابطه با ارش قوانین مربوط به دیه مقدرنیز درجریان است، مگر این که در رابطه با این قانون ترتیب دیگری مقرر شود. در نتیجه میتوان گفت که چون در رابطه با بکارت، میزان دیه ی آن در شرع مقدس مشخص نشده است و تنها کارشناس مربوطه می تواند میزان آن را تعیین کند، استفاده ازعبارتی نظیردیه ازالت بکارت درست نمی باشد و باید به جای آن از عبارت ارش البکاره استفاده کرد.

 

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : شرایط تعلق گرفتن دیه در تصادفات رانندگی چیست؟

 

نحوه تعیین ارش البکاره چگونه است؟

در متن قانون مجازات اسلامی ، اگر مردی به زنی تجاوز کند یا به لفظ حقوقی اقدام به زنای عنف کند و مشخص شود که این رابطه به همراه زور و اجبار بوده و با اکراه زن این عمل صورت گرفته است، مرد باید مهریه ای مشابه زنان هم شان او در عرف جامعه پرداخت کند. به این مهریه در قانون مهرالمثل گویند. همچنین اگر در حین این رابطه اجباری جنسی، دختر پرده بکارت خود را از دست بدهد، مرد متجاوز وظیفه دارد ارش البکاره که دربالا به آن اشاره کردیم یا همان خسارت از بین رفتن بکارت را به شخص بپردازد.

طبق قانون مجازات اسلامی، ماده ی ۶۵۷ چنین بیان می دارد که در صورتی که ازله بکارت با مقاربت با غیر همسر یا هر وسیله ای انجام شود و بدون رضایت شخص باشد، مرد متجاوز باید مهرالمثل زن را به او بپردازد. تبصره های این قانون به شرح زیر است:

تبصره ۱- هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲- رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است.

طبق تبصره ی ۱، تنها در صورتی دختر مشمول ارش البکاره می شود که این تجاوز برخلاف میل و رضایت قلبی او به همراه اجبار و زور مرد صورت گرفته باشد. اما اگر اثبات شود که این امر نامشروع با رضایت زن همراه بوده است، هیچگونه دیه یا ارش البکاره ای به او تعلق نمی گیرد، در مواردی حتی ممکن است محکوم نیز شناخته شود.

در خصوص نحوه از بین رفتن پرده بکارت و اینکه با رابطه جنسی و یا هر وسیله دیگری صورت گرفته باشد، باز هم مهرالمثل به زن پرداخت می شود. در کنار این نیز اگر دختر باکره باشد باید ارش آن نیز پرداخت شود. در رابطه با تعیین میزان ارش البکاره نیز اختلافاتی میان کارشناسان و فقها وجود دارد. تعدادی از فقها معتقدند میزان ارش البکاره با مهرالمثل باید برابر باشد، ولی درنهایت قاضی در دادگاه به کمک نظرات کارشناسی، میزان آن را تعیین و اعلام میکند.

 

دیه و مجازات پاره شدن پرده بکارت به صورت عمد یا غیر عمد

 

تفاوت پاره شدن پرده بکارت به شکل عمد و غیرعمد

عموما این پرسش برای اشخاص مطرح است که آیا تفاوت پاره شدن پرده بکارت به شکل عمد و غیر عمد درتعیین دیه و ارش ازاله آن اثر گذار است یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال به ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی اشاره می کنیم که هیچگونه تفاوتی برای دیه آن وجود ندارد. در هر دو چه عمد و چه غیر عمد، مهرالمثل قابل مطالبه است و نظرات کارشناسی متعددی وید این فرض است. اما درصورتی که این عمل بر عنف باشد نه تنها مهرالمثل بلکه ارش البکاره نیز قابل مطالبه است.

همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردیم، پرده بکارت انواع مختلفی دارد، در صورتی که این پرده از نوع حلقوی یا ارتجاعی باشد و با دخول تغییری در آن صورت نگیرد، به خاطر اینکه ازاله بکارت صورت نگرفته، فقط مهرالمثل ثابت و مشخص است نه ارش البکاره.

درصورتی که این ازاله توسط پزشک و در حین انجام درمان و امور پزشکی اتفاق افتد و غیر عمد باشد، تنها با فرض اینکه پزشک مقررات نظام پزشکی را رعایت نموده و قصور و یا بی احتیاطی و بی مبالاتی از او سرنزده باشد، مسئولیتی بر عهده پزشک نمی باشد. با این فرض گفته شده با اخذ برائت توسط پزشک، بار اثبات این قصور و بی احتیاطی برعهده خود شخص یا مجنی علیه است. حال با فرض عدم اخذ برائت ، اثبات این امر برعهده پزشک معالج فرد است.

 

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم درمورد تعریف باکرگی در قانون ، تعریف انواع پرده بکارت و نحوه تعیین ارش البکاره و دیه ازاله بکارت یا ارش البکاره را توضیح دادیم ، در این زمینه اگر نیاز به مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی آنلاین دارید میتوانید روی خدمات دادواره حساب باز کنید.

 

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)