شرایط مطالبه ضمانت نامه های بانکی

شرایط مطالبه ضمانت نامه های بانکی

شرایط مطالبه ضمانت نامه های بانکی

پسندیدم 0
۰

با توجه به ساز و کار و کارکرد ضمانت نامه بانکی ، ذینفع می تواند با رعایت شرایط مقرر در آن و ارائه اسناد و مدارک لازم ، نسبت به مطالبه ضمانت نامه بانکی اقدام نماید و وجه آن را مطالبه نماید . ضمانت نامه اساسا برای این صادر می گردد که تضمین و تامینی برای ذینفع باشد ، تا بتواند ضمانت خواه را وادار به اجرای تعهدات قراردادی اش نماید. و در صورت عدم اجرا بتواند خسارات وارده به خود را از محل ضمانت نامه مطالبه و وصول نماید.

ذینفع شخصی است که نام و مشخصات او در متن ضمانت نامه قید شده باشد. و بانک های صادر کننده ضمانت نامه ، معمولا خود را صرفا در مقابل شخصی که در متن ضمانت نامه از او تحت عنوان ذینفع نام برده شده است ،مسئول و متعهد می دانند.

 

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : رفع مسدودی حساب بانکی چگونه است؟

 

شرایط مطالبه ضمانت نامه های بانکی:

ذینفع ضمانت نامه ، برای مطالبه وجه آن باید شروط مندرج در سند ضمانت نامه را رعایت کند و تمامی اسناد و مدارکی را که به موجب مفاد ضمانت نامه،ارائه آنها جهت مطالبه ضرورت دارد ، تهیه و ارائه کرده و تشریفات شکلی مقرر در ضمانت نامه را نیز رعایت کند.

ماده ۱۲ مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه ،تعهد ضامن را مطابق شرایط ضمانت نامه و مقررات موصوف و حداکثر تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه می داند.

همچنین جهت مطالبه ضمانت نامه های بانکی باید اسنادی که در ضمانت نامه مشخص شده است نیز ارائه گردد.بانک ضامن، بدون وارد شدن در ماهیت اسناد ،بر مبنای ظاهر اسناد و مدارک ارائه شده تصمیم می گیرد.

اقداماتی که بانک پس از ارائه اسناد و مدارک انجام می دهد به شرح ذیل می باشد:

  1. ظرف مدت ۵ روز کاری بعد از ارائه مدارک مطالبه ،بررسی های لازم را انجام می دهد.
  2. چنانچه ضامن مطالبه را مغایر با مفاد ضمانت نامه تشخیص دهد می تواند آن را رد کند.یا صرفا براساس صلاحدید خود به طرف دستور دهنده یا ضامن متقابل (در ضمانت نامه متقابل ) مراجعه کند.
  3. در صورتی که ضامن (بانک) مطالبه را رد کند باید اطلاعیه ای ، به درخواست دهنده بدهد.این اطلاعیه دربردارنده موارد زیر بوده و با شرایط زیر ارائه می شود:
  •  در صورتیکه ضامن (بانک) مطالبه وجه را رد می کند.
  • ذکر هر مغایرتی که ضامن به دلیل آنها مطالبه وجه را رد می نماید.
  • اطلاعیه باید در ظرف ۵ روز کاری بعد از ارائه درخواست ارسال شود.
  • عدم اقدام طبق این شرایط ،ضامن (بانک) را از ادعای عدم تطابق محروم می کند.

 

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : تامین دلیل چیست؟

شرایط مطالب ضمانت نامه های بانکی

۴.ضامن هیچ تعهد یا مسئولیتی در مورد شکل ،کفایت ،دقت ،اصالت ،صحت یا پیامدهای هرگونه امضاء یا مدارک ارائه شده ندارد.

۵.ضامن تعهد و مسئولیتی در مورد پیامدهای ناشی از تاخیر ،مفقود شدن ،نقص یا سایر اشتباهاتی که در هنگام ارسال اسناد پیش می آید ندارد.

۶.اگر مطالبه وجه توسط ضامن رد شود و مدت اعتبار ضمانت نامه باقی باشد ذینفع می تواند مطالبه و ارائه ثانوی اسناد و مدارک را صورت دهد.

۷.اگر مطالبه بیش از مبلغ کل ضمانت بوده یا اعلام تخلف یا مدارک دیگری که لازم است همراه ضمانت نامه ارائه شود جمعا مبالغی را کمتر از مبلغ مطالبه شده نشان دهد ،مطالبه غیر منطبق خواهد بود.

پس از مطالبه وجه ضمانت نامه با رعایت شرایط مقرر ، بانک باید نسبت به بررسی مطالبه و اسناد و مدارک آن اقدام نموده و چنانچه مطالبه را منطبق با شرایط ضمانت نامه تشخیص داد بلافاصله و بدون عذر و اعتراض وجه آن را بپردازد.

 

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم درمورد شرایط مطالب ضمانت نامه های بانکی به طور کامل توضیح دهیم ، در این زمینه اگر سوال و یا مسئله ای دارید میتوانید از طریق مشاوره حقوقی در مشهد دادواره آن را با کارشناسان ما در میان بگذارید و سوالات خود را رفع کنید.

 

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)