خدمات و وظایف ثبت احوال

خدمات و وظایف ثبت احوال

خدمات و وظایف ثبت احوال

پسندیدم 0
۰

ثبت احوال

یکی از مهم ترین سازمان های دولتی که اشخاص از لحظه ی تولد تا وقوع مرگ خود با آن سر و کار دارند ، سازمان ثبت احوال کشور است . این سازمان با وظایف و عملکردی مستقل از نهاد های زیر مجموعه ی وزارت کشور است وکلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه‌های مصوب در سطح کل کشور می‌باشند.  به دلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال نسبت به تمام مردم ، طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی در کشور است .

در این مقاله از دادواره قصد داریم به بیان تاریخچه ای از ثبت احوال ، وظایف و خدمات این سازمان و اهداف آن بپردازیم .

وظایف ثبت احوال

وظایف ثبت احوال

تاریخچه ی سازمان ثبت احوال :

در گذشته ، ثبت امور مربوط به تولد و ازدواج در ایران به شکلی سنتی و با مراجعه ی مردم نزد ریش سفیدان محله و یا روحانیون صورت می گرفت ، ثبت احوال به شیوه ی کنونی به تقلید از کشور های اروپایی در ایران شکل گرفت و در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۲۹۷ خورشیدی ، بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، مقررات تشکیل اداره سجل احوال در وزارت کشور تهیه شد .

در سال ۱۳۰۴ ، برای نخستین بار اداره ی سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شد و از آن تاریخ ، ابتدا در شهر تهران ، مامورین شهرداری با تنظیم سند و توزیع شناسنامه بین مردم اقدام به ثبت وقایع چهارگانه ( تولد _ ازدواج _ طلاق _ مرگ ) کردند .

پس از آن با تصویب قانون سجل احوال توسط مجلس شورای ملی سابق مقرر شد که در هر منطقه تمامی اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و در پی آن وزارت کشور اقدام به دایر کردن اداراتی تحت عنوان اداره ی سجل احوال در شهرستان ها  و ثبت وقایع چهارگانه ی مذکور در آن نمود .

وظایف ثبت احوال

وظایف ثبت احوال

در سال ۱۳۱۹ این سازمان به عنوان اداره ی کل آمار و ثبت احوال تغییر نام پیدا کرد و در تیر ماه سال ۱۳۵۵ قانون ثبت احوال کشور به ثبت رسید که در آن وظایف و فعالیت های آن سازمان را به شکل نوینی سازمان دهی کرده و در نهایت در سال ۶۳ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در آن قانون به وجود آمد که در حال حاضر همان قانون مد نظر است .

وظایف سازمان ثبت احوال کشور :

مطابق ماده ی ۱ قانون ثبت احوال : « وظایف سازمان ثبت احوال به شرح زیر است :

الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه .

ب – ثبت واقعه وفات و صدور گواهی مرگ .

ج – تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم .

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات .

ه – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه .

و – تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی .

ز – جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن .

ح – وظائف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است . »

بنابراین با توجه به این ماده و مقررات مرتبط دیگر که به بیان وظایف سازمان ثبت احوال می پردازند می توان گفت امروزه علاوه بر موارد مذکور این سازمان وظیفه ی صدور کارت شناسایی ملی ، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور و  انجام وظايفي از قبيل تهيه آمار و ليست مشمولين و يا افراد واجب التعليم برای برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد .

وظایف ثبت احوال

وظایف ثبت احوال

خدمات سازمان ثبت احوال :

به طور کلی خدمات ثبت احوال را در چند دسته می توان قرار داد که عبارت اند از :

۱) صدور شناسنامه :

_ صدور شناسنامه ی مجدد ( تعویض و المثنی ) .

_ صدور شناسنامه برای زنان خارجی با همسران ایرانی ( مشمول بند ۶ ماده ی ۹۷۶ قانون مدنی ) .

_ صدور شناسنامه ی فرزندان بالای ۱۸ سال اتباع خارجی ( مشمول ماده ی ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی ) .

_ صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی .

_ صدور شناسنامه اتباع خارجی .

_ صدور شناسنامه برای کسانی که در ایران از پدری که تبعه ی خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به ۱۸ سال تمام لاقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند . ( مشمول بند ۵ ماده ی ۹۷۶ قانون مدنی ) .

۲) صدور کارت هوشمند ملی .

۳) درج ( انتقال ) واقعه ی ازدواج و طلاق :

_ ثبت ازدواج به موجب اقرار نامه .

_ صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور .

۴) ارائه ی گواهی های فوت :

_ صدور گواهی های فوت ایرانیان .

_ صدور گواهی فوت اتباع خارجی .

۵) تغییر مشخصات هویتی :

_ رسیدگی به درخواست های کمیسیون تشخیص سن ( اصلاح تاریخ تولد )

_ تغییر نام خانوادگی .

_ تغییر نام .

_ رسیدگی به درخواست های رسیدگی از هیئت حل اختلاف .

۶) پاسخ به استعلام های هویتی و نشانی افراد :

_ پاسخ به استعلام هویت افراد .

_ پاسخ به استعلام نشانی افراد .

۷) صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران .

۸) صدور گواهی تجرد .

۹) ثبت تغییر نشانی .

اهداف کلان سازمان ثبت احوال :

وظایف ثبت احوال

وظایف ثبت احوال

این سازمان به طور کلی اهداف کلانی را دنبال می کند که عبارت اند از :

ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت در کشور .

اتقان اسناد سجلی و مدارک هویتی .

استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان .

تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی ایرانیان .

استقرار سازمان الکترونیک .

ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت نحوه ارائه خدمات .

افزایش کارآیی و ارتقاء بهره وری سازمان .

حساس سازی و ارتقاء آگاهیهای عمومی .

اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان با رویکرد تعریف و تامین منابع مورد نیاز .

اهداف کیفی سازمان ثبت احوال :

ثبت به موقع وقایع حیاتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی .

استقرارخدمات دولتی ثبت احوال در سراسر کشور .

افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک سجلی و هویتی .

تکمیل و بهنگام سازی اطلاعات هویتی ایرانیان ( برقراری ارتباطات سببی و نسبی در پایگاه ) .

فراهم نمودن زمینه شناسایی الکترونیکی ایرانیان .

تولید و انتشار آمار جمعیتی برای برنامه توسعه کشور .

اطلاع رسانی الکترونیکی شیوه ارائه خدمات  ۳۰ % .

انعکاس فرآیندهای انجام کار و خدمات سازمان از طریق ابزارهای رسانه ای الکترونیکی .

ارائه خدمات به کلیه ایرانیان بصورت الکترونیکی ۲۰% .

توسعه زیر ساخت فضای تبادل اطلاعات .

استفاده از توانمندیهای بخش غیردولتی با رویکرد واگذاری امور تصدی گری .

استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول .

افـزایش انگیزه شغلی کارکـنان با تامین جایگاه و منزلت حرفه ای مناسب .

ارتقاء سطح دانش فنی , علمی و مهارت های شغلی کارکنان .

مناسب سازی و استاندارد سازی فضاهای فیزیکی , تجهیزات , ساختار و فرایند های انجام کار .

پشتیبانی و حمایت از نوآوری, خلاقیت و استعدادهای فنی و پژوهشی .

تقویت فضائل اخلاقی , وجدان کاری , روحیه کار و انضباط در سازمان .

استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان , مدیریت و کارکنان .

افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه .

تبیین حقوق و تکالیف جامعه و سازمان .

مهندسی فرهنگ نامگذاری .

تلاش لازم به منظور کاهش اتکای هزینه های جاری سازمان از بودجه عمومی کشور .

پیش بینی بودجه سازمان براساس حجم فعالیتها و خدمات در چارچوب بودجه عملیاتی .

اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف سازمان

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم از خدمات و وظایف ثبت احوال سخن به میان آوریم ، فراموش نکنید که اگر مشکلی در این زمینه داشتید دادواره با در دست داشتن وکلای مجرب میتواند از طریق مشاوره حقوقی تلفنی ، مشاوره حقوقی آنلاین به شما در حل مشکلتان کمک کند.

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)