چگونگی دریافت حکم بازگشت به کار

چگونگی دریافت حکم بازگشت به کار

چگونگی دریافت حکم بازگشت به کار

پسندیدم 0
۰

هرساله هزاران کارگر مشمول قانون کار با دلایل قانونی و غیر قانونی توسط کارفرما از کار اخراج می شوند. در کنار تمام دلایلی که باعث اخراج قانونی و غیرقانونی کارگران توسط کارفرما می‌شود پدیده جدیدی به نام کرونا نیز به آن  اضافه شده‌است.

بازگشت به کار تنها یکی از مطالبات هزاران کارگری است که شغل خود را از دست می‌دهند. کارفرمایان به دنبال یافتن راهی برای کم شدن ضررشان در پی تعدیل نیرو هستند و کارگران برای اجرایی کردن ضمانت اجرای اخراج خود در پی یافتن اطلاعات و راه‌های حقوقی اند. بنابراین به جهت اهمیت این موضوع در این مقاله از دادواره به بررسی چگونگی دریافت حکم بازگشت به کار می پردازیم.

 

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : شرایط بازنشستگی و نحوه ثبت درخواست بازنشستگی

 

 اخراج کارگر و دریافت حکم بازگشت به کار:

به طور معمول اتمام کار کارگران به این صورت است که پس از انجام کار معین یا پس از پایان مدت قراداد آنها، کارفرما قرارداد را مجددا تمدید نمی‌کند. اما در مواردی پیش می‌آید که کارفرما پیش از موعد اتمام قرارداد کار کارگر را اخراج می‌کند. در این حالت چنانچه کارفرما بخواهد مشمول ضمانت اجراهای قانونی اخراج غیر قانونی کارگر نشود باید مراحلی را طی کند.

ماده ۲۷ قانون کار اینطور بیان می‌کند:« هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت کرده و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.»

اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی و منطبق با ماده ۲۷ قانون کارباشد کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است یعنی علاوه برمطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل ۱ ماه حقوق کارگر را به عنوان “حق سنوات” موضوع ماده ۲۴ قانون کار به وی پرداخت خواهد کرد.  اما اگر اخراج غیر قانوی باشد و دلیل موجهی از طرف کارفرما  برای اخراج کارگر ارائه نشود ، در این صورت، هیات رسیدگی کننده حکم بازگشت به کار کارگر  را به محل کار خود صادر می کند.

چگونگی دریافت حکم بازگشت به کار

اما اگر درخصوص کارگری اخراج غیرقانونی صورت گیرد، کارگر می بایست  ظرف مدت ۳۰ روز به اداره کار مربوط به محل کار خود مراجعه نماید و دادخواستی با عنوان بازگشت به کار به ثبت رساندکه البته امروز فرایند ثبت دادخواست کاملا الکترونیکی شده است. با ارجاع دادخواست به هیئت تشخیص (بدوی) فرایند رسیدگی آغاز خواهد شد; هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح خواهد خواست.اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند.

در صورتی که کارگر پس از صدور رای قطعی از بازگشت به کار امتناع کند یا تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند.

 

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : قانون اجاره مغازه

 

جمع بندی:

در این مقاله از دادواره به بررسی موارد اخراج قانونی و موارد غیرقانونی اخراج کارگر پرداختیم و چگونگی گرفتن حکم بازگشت به کار را بیان کردیم.در این زمینه اگر نیاز به مشاوره حقوقی در مشهد دارید میتوانید از خدمات دادواره استفاده کنید .

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)