مراحل و نحوه ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

مراحل و نحوه ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

مراحل و نحوه ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

پسندیدم 0
۰

به موجب ماده ی ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی:« شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.»بنابراین دادگاه در صورتی می تواند به دعوا رسیدگی کند که خواهان دادخواست داده باشد.

دادخواستن به معنای دادخواهی کردن و عدالت طلبیدن است و در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به معنای برگی است که باید به زبان فارسی و به صورت چاپی تنظیم شده باشد تا به وسیله ی آن دادخواهی شود.

اما سوال اینجاست که در حال حاضر و یا وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت دادخواست توسط وکلا به چه صورت انجام می شود؟ در این مقاله از دادواره به بررسی نحوه ثبت دادخواست الکترونیک توسط وکلا خواهیم پرداخت.

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : دعوای اضافی چیست؟

نحوه ثبت دادخواست الکترونیک:

۱) ابتدا با ورود به سامانه خدمات قضایی الکترونیک از درگاه عدل ایران و از منوی سمت راست در بخش خدمات ویژه، خدمات ویژه وکلا را انتخاب می نمایید.

۲) پس از کلیک بر روی منو خدمات ویژه وکلا و ورود به صفحه جدید، کدملی و رمز شخصی سامانه ثنا را در محل های تعیین شده وارد کرده و رمز موقت ارسالی از سامانه را نیز در محل تعیین شده وارد نموده و وارد می شوید. پس از ورود در بخش کارتابل وکیل از منوی سمت راست بر روی قسمت ارائه و پیگیری دادخواست کلیک نموده و زیر منو دادخواست بدوی را انتخاب می نمایید.

۳) پس از ورود در صفحه ارائه دادخواست بدوی و در حالت پیش فرض آن که بر روی ارائه دادخواست بدوی تنظیم گردیده، در بخش مرجع قضایی نسبت به تعیین کد مرجع قضایی مورد نظر از طریق کلیک بر روی فیلد نارنجی اقدام و پس از انتخاب مجتمع مورد نظر، بر روی فیلد آبی رنگ با عنوان «بستن» کلیک می کنید.

۴) با انتخاب کد مرجع قضایی بر روی فیلد تقدیم دادخواست بدوی کلیک نموده و در صفحه بعد بر روی گزینه ثبت و اصلاح دادخواست کلیک می کنید.

۵) مرحله بعد شروع ثبت دادخواست بدوی می باشد. سیستم به صورت پیش فرض و غیر قابل تغییر بر روی گزینه “به عنوان وکیل دادخواست بدوی ارائه می نمایم” قراردارد. در این مرحله نیز از طریق کلیک بر روی فیلد “مرحله بعدی” به صفحه تعیین خواسته منتقل می شوید.

مراحل و نحوه ﺛﺒﺖ دادﺧﻮاﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

۶) در مرحله تعیین خواسته ابتدا موضوع پرونده را از بین دو گزینه دعاوی عمومی حقوقی و دعاوی خانواده انتخاب کرده و سپس با کلیک بر روی فیلد افزودن در قسمت خواسته موضوع را مشخص می کنید. لازم به ذکر است که برای انتخاب خواسته ابتدا باید یکی از عناوین از پیش تعریف شده سیستم را تایپ و انتخاب و متعاقباً در بخش شرح خواسته توضیحات تکمیلی را وارد کرد. ضمنا اگر خواسته مالی باشد یا نیاز به تقویم داشته باشد پس از انتخاب موضوع خواسته زیر منو جدید جهت وارد کردن مبلغ خواسته یا قیمت منطقه بندی ایجاد خواهد شد.

۷) پس از اتمام مرحله خواسته با کلیک بر روی فیلد مرحله بعدی یا فیلد خواهان بسته به نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی اقدام به ورود مشخصات دقیق خواهان در محل های تعیین شده می کنید. پس از ورود مشخصات سجلی خواهان نسبت به تکمیل اقامتگاه و ورود آدرس و کدپستی دقیق خواهان اقدام کرده و سپس وارد مرحله بعدی می شوید.

توجه داشته باشید که در صورت تعدد خواهان ها پس از تکمیل مشخصات خوانده با کلیک بر روی فیلد افزودن مشخصات دیگر خواندگان را اعم از حقیقی یا حقوقی باید به همین ترتیب وارد کنید.

۸) در مرحله بعدی به بخش خوانده منتقل می شوید. با کلیک بر روی فیلد افزودن نسبت به ورود مشخصات خوانده یا خواندگان بسته به انتخاب نوع شخص حقیقی یا حقوقی و تعیین اقامتگاه ایشان اقدام می کنید.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : اختیارات و وظایف ضابطان دادگستری چه می باشد ؟

۹) پس از اتمام مرحله ورود مشخصات خوانده یا خواندگان با کلیک بر روی گزینه مرحله بعدی یا وکیل، مشخصات وکیل ثبت کننده اطلاعات به طور خودکار نمایش داده خواهد شد. بعضی از اطلاعات نیز قابل ویرایش می باشند. در حال حاضر امکان ثبت بیش از یک وکیل وجود دارد اما امکان امضاء بیش از یک وکیل وجود ندارد. بنابراین در صورت تعدد وکلا باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه یا از طریق ثبت و پیگیری دادخواست در درگاه خدمات قضایی الکترونیک اقدام شود نه از طریق منو خدمات ویژه وکلا.

۱۰) با تکمیل این مرحله و ورود در مرحله بعدی نماینده حقوقی مجدداً بر روی گزینه مرحله بعدی کلیک و وارد شرح دادخواست بدوی می شوید. در این مرحله متن پیشنهادی سیستم که قابل اصلاح و ویرایش هست نمایش داده می شود. پس از تکمیل متن دادخواست از طریق کلیک بر روی گزینه ثبت موقت (سبز رنگ) دادخواست با کد رهگیری موقتاً ثبت می گردد.

۱۱) پس از خاتمه مراحل ثبت و اصلاح دادخواست و صدور کد رهگیری از طریق کلیک بر روی منو بازگشت به فهرست به صفحه اصلی برگشته و بر روی فیلد منضمات جهت اسکن و تعریف ضمائم دادخواست اقدام کنید. پس از ورود در بخش ثبت پیوست ها باید بدواً نسبت به تعریف مشخصات پیوست و ثبت آن اقدام و پس از ثبت پیوست تصاویر اسکن شده پیوست ها را انتخاب و ضمیمه آن نمود در غیر اینصورت سیستم پیغام خطا نمایش خواهد داد.

۱۲) با ورود به صفحه آماده سازی برای دریافت وجه مشخصات دادخواست تنظیمی شامل خواهان، خوانده، خواسته و شرح دادخواست نمایش داده می شود که در صورت کامل بودن و عدم نیاز به اصلاح و ویرایش ضمن انتخاب دادگستری مربوطه از منو آبی رنگ انتهای صفحه، بر روی فیلد اماده سازی جهت دریافت وجه کلیک کنید.

۱۳)  پس از کلیک بر روی گزینه اماده سازی جهت دریافت وجه و پیغام موفقیت آمیز بودن سیستم از طریق منوی بازگشت به فهرست، منوهای اخذ امضای الکترونیک، محاسبه و دریافت هزینه و ارسال به دفتر خدمات قضایی فعال می گردند که با ورود به منوی اخذ امضای الکترونیک باید نسبت به ثبت امضای وکیل از طریق منوی درج امضا اقدام نمایید.

۱۴) پس از ثبت امضا الکترونیک از طریق منو بازگشت به فهرست وارد فیلد محاسبه و دریافت هزینه می شوید. در این مرحله ابتدا باید نسبت به انتخاب دفتر خدمات قضایی الکترونیکی که قصد ارسال دادخواست از طریق آن را دارید انتخاب کرده و جهت انتخاب نیاز به تعیین کد دفاتر دارید که می توانید از طریق جستجو در گوگل نسبت به یافتن کد و نشانی دفاتر نیز اقدام نمایید.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : قذف چیست؟

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد مراحل ثبت دادخواست الکترونیک صحبت کردیم ، اگر هنوز سوالی دارید میتوانید از طریق مشاوره حقوقی در مشهد دادواره مشکلتان را با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)