تکلیف مهریه در صورت فوت یکی از زوجین به چه صورت است؟

تکلیف مهریه در صورت فوت یکی از زوجین به چه صورت است؟

تکلیف مهریه در صورت فوت یکی از زوجین به چه صورت است؟

پسندیدم 0
۰

تاثیر فوت زوجین در مهریه ( مهریه پس از مرگ به چه صورت است ) :

مهریه یکی از مهم ترین آثار مالی ازدواج است که به محض انعقاد عقد نکاح مرد مکلف به پرداخت آن به همسر خود شده و زن مالک آن می شود . طبق ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید . .» بنابراین اگر مهریه عین معین باشد مثل خانه یا زمین با تحقق نکاح ، آن عین به مالکیت زن در می آید و زن حق هر گونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت ، به صورتی که می تواند آن را بفروشد ، ببخشد یا اجاره دهد . اگر مهریه عین کلی باشد ، مثل مقداری پول یا طلا ، به محض وقوع عقد ، شوهر بدهکار آن شده و زن می تواند آن را مطالبه کند ، مگر اینکه طبق ماده ی ۱۰۸۳ قانون مدنی مدت یا اقساطی جهت تادیه ی آن منظور شده باشد و اگر مهریه منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با وقوع عقد زن مالک آن می گردد و زن می تواند در آن تصرفات مالکانه کند .

بنابر این مهریه دین و بدهی شوهر نسبت به زن است و تا زمانی که آن را نپردازد بر ذمه ی او باقی مانده و موظف به پرداخت آن است ، در نتیجه فوت شوهر هیچ تاثیری در مهریه ندارد و چنان چه مهریه در زمان زنده بودن شوهر به زن تسلیم نشده باشد ، زن می تواند بعد از فوت همه ی آن را مطالبه کند .

فوت زن هم تاثیری در مهریه ندارد و سبب اسقاط آن نیست ، در صورت فوت زوجه وراث او می توانند به نمایندگی و قائم مقامی از وی ، مهریه را از شوهر مطالبه کنند . در این صورت مرد نمی تواند از پرداخت مهریه ی همسر متوفی خود به ورثه اش به هر دلیلی خودداری کند ، مگر این که مهریه به دلایل قانونی مثل بخشش زن یا دریافت آن پیش از فوت وجود نداشته باشد .

قابل به ذکر است که به طور کلی دین ناشی از مهریه از جمله دیون ممتاز است و در صورت فوت مرد و یا حتی وجود بدهی های متعدد ،باز هم پرداخت آن به سایر بدهی ها مقدم است و در اولویت قرار دارد ، بنابراین اگر مرد مالی داشته باشد ، مقداری از آن مال که با مهریه ی زن برابر است توقیف شده و بعد از آن که زن مهریه ی خود را دریافت کرد ، باقی بدهی های مرد ازباقی مانده ی اموالش پرداخت می شود .

_آیا اگر قبل از نزدیکی شوهر فوت کند ، باز هم زن مستحق تمام مهریه است ؟ بله ،فوت شوهر قبل از نزدیکی سبب استقرار حق زن نسبت به نصف متزلزل مهریه است و همه ی مهریه مال زن خواهد بود ، در مورد فوت زن هم همین قاعده جاری است ، البته به این صورت که حق زن نسبت به مهریه به ورثه ی او منتقل می شود .

تاثیر فوت در مهریه

تاثیر فوت در مهریه

تاثیر طلاق در مهریه ( مهریه بعد از طلاق )

به طور کلی زن به محض انعقاد عقد نکاح مالک تمام مهریه می شود و بعد از طلاق هم می تواند مهریه ی خود را مطالبه کند ، البته نوع طلاق در گرفتن مهریه تاثیر گذار است و به عنوان یکی از نکات مهم گرفتن مهریه بعد از جدایی مورد بررسی قرار می گیرد :

۱)طلاق رجعی : در این نوع شوهر اقدام به دادخواست طلاق کرده و در مدت عده بدون نیاز به ازدواج مجدد می تواند به همسر خود رجوع کرده و به ادامه ی زندگی بپردازد .

۲)طلاق بائن : در این نوع طلاق ، مرد حق رجوع به همسر خود را ندارد و در صورت تمایل به ادامه ی زندگی باید مجددا با زن ازدواج کرده و صیغه ی ازدواج بین آن ها جاری شود .

۳) طلاق توافقی که در زمره ی طلاق بائن قرار می گیرد و به آن طلاق خلع هم گفته می شود ، در این نوع از طلاق زن به دلایل متعددی مثل کراهت از همسر یا عسر و حرج مالی را کمتر یا بیشتر از مبلغ مهریه به شوهر خود می بخشد تا رضایت او را برای طلاق جلب کند ، در این طلاق هم مرد حق رجوع به همسر خود در عده را ندارد ولی زن می تواند در زمان عده از بخشش مهریه صرف نظر کرده و مهریه ی خود را مطالبه کند .

تاثیر فوت در مهریه

تاثیر فوت در مهریه

مدارک لازم برای دریافت مهریه بعد از طلاق

دریافت مهریه بعد از طلاق هم نیازمند طرح دعواست ، برای طرح این دعوا باید دادخواست مطالبه ی مهریه تنظیم و مدارکی از جمله مدارک شناسایی مثل شناسنامه و کارت ملی ، سند طلاق و مدارک و مستنداتی که نوع طلاق و میزان مهریه را مشخص می کنند و مدارکی که بیانگر دارایی های زوج باشد باید به دادگاه ارائه شود.

پیشنهاد میکنیم مقاله مهریه چیست و انواع مهریه در قانون را مطالعه کنید.

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد زن امکان پذیر است ؟

اگر هنگام طلاق دادگاه مرد را ملزم به پرداخت مهریه کند ، ازدواج مجدد زن به هیچ عنوان مانع دریافت مهریه که طلب شوهر سابقش محسوب می شود ، نیست و چه مهریه عند المطالبه و چه عندالاستطاعه باشد ازدواج مجدد زن آن را ساقط نمی کند . چرا که مهریه دینی است که شوهر به زن خود دارد و از لحظه ی وقوع عقد ، زن در هر زمانی می تواند آن را مطالبه کند .

دریافت مهریه بعد از طلاق و قبل از نزدیکی

همان طور که گفته شد زن به محض عقد مالک مهریه می شود ولی مالکیت او نسبت به نیمی از مهریه متزلزل است و در صورتی مستقر خواهد شد که رابطه ی زناشویی صورت بگیرد .

بنابر این در صورت طلاق قبل از رابطه ی زناشویی ، مالکیت متزلزل زن نسبت به نصف مهریه از بین خواهد رفت و این نصف به شوهر باز می گردد . ماده ی ۱۰۹۲ قانون مدنی در این خصوص بیان می کند که :«هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد ، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد ، حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند .»

بنابر این ماده ،اگر مهریه دین بوده باشد ( مثلا مبلغی وجه نقد ) و هنوز پرداخت نشده باشد ، شوهر از پرداخت نیمی از آن معاف شده و فقط باید نصف آن را بپردازد و اگر پرداخت شده باشد شوهر حق دارد نصف آن را استرداد کند و اگر مهریه عین باشد ( مثل خانه یا اتومبیل ) باز هم شوهر می تواند نصف آن را پس بگیرد .

جمع بندی:

در این مقاله به طور کامل درمورد دریافت مهریه بعد از طلاق ، بعد از مرگ هر یک از زوجین ، قبل از نزدیکی و بعد از ازدواح مجدد را بررسی کردیم و در نهایت مدارک لازم برای دریافت مهریه بعد از طلاق را بیان کردیم . اگر تجربه ی مشابهی در دریافت مهریه در چنین مواردی داشته اید و یا  همچنان سوالی در این زمینه دارید میتوانید در قسمت نظرات آن را بیان کرده و یا روی خدمات مشاوره تلفنی حقوقی دادواره حساب کنید.

 

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)