نفقه ی فرزند

نفقه ی فرزند

نفقه ی فرزند

پسندیدم 0
۰

نفقه ی فرزند :

از جمله تکالیفی که والدین در قبال فرزندان خود دارند تامین نیاز های مالی آن ها و پرداخت هزینه های زندگی آنان در دورانی است که خود توانایی امرار معاش ندارند ، به لحاظ شرعی و قانونی پدر مکلف به تامین معاش اعضای خانواده بوده و در قانون پرداخت نفقه ی زن و خویشاوندان و اقارب در درجه ی اول بر عهده ی مرد قرار گرفته است ، از جمله اشخاصی که مشمول اقارب می شوند فرزندان مرد هستند که پدرشان مکلف به پرداخت هزینه ها و تامین احتیاجات آن ها بوده و در صورت ترک انفاق مرتکب جرم می شود .

ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی در خصوص نفقه ی فرزند این طور بیان می کند که : « نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است ، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب ،در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده ی مادر است . هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه ی اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه ی مساوی تادیه کنند . »

بنابراین مطابق این ماده مسئول پرداخت نفقه ی فرزندان در درجه ی اول پدر است ، در صورتی که پدر فوت کرده و یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه ی فرزندان خود نداشته باشد ، اجداد پدری ( پدربزرگ ، پدر پدربزرگ و بالاتر ) مسئول پرداخت نفقه هستند ، در صورتی که اجداد پدری هم زنده نبوده و یا قدرت بر پرداخت نفقه نداشته باشند ، این وظیفه بر عهده ی مادر فرزندان خواهد بود و در نهایت ، اگر مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت نفقه نباشد این مسئولیت بر عهده ی اجداد مادری ( پدربزرگ مادری وبالاتر و یا مادربزرگ پدری ) خواهد بود .

نفقه فرزند

باید در نظر داشت که اولاد واجب النفقه ممکن است کبیر یا صغیر ، سالم یا بیمار ، عاقل و یا مجنون باشند و صغیر یا بیمار و یا مجنون بودن فرزند طبق نظر مشهور فقهای امامیه و قانون مدنی شرط استحقاق نفقه نیست و فرزندان در هر وضعیتی که باشند ، در صورت فقر و عجز از کسب و کار ، واجب النفقه محسوب می شوند .

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ :

البته این ترتیب موارد گفته شده مبتنی بر فقه و قانون مدنی بوده و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ این ترتیبات را تغییر داده و باعث ایجاد تحولاتی در این زمینه شده است ، مطابق ماده ی ۱۲ قانون حمایت خانواده می توان گفت که امروزه نفقه ی فرزندان در درجه ی اول به عهده ی پدر و در درجه ی دوم بر عهده ی مادر خواهد بود . تقدم مادر بر اجداد پدری در مورد نفقه ی فرزندان ، هرچند که مطابق با قانون مدنی نیست ولی به نظر منطقی تر آمده و برای مصلحت اطفال واجب النفقه نیز بهتر است ، چرا که انفاق به وسیله ی مادر در صورتی که تمکن مالی داشته باشد ، با توجه به نزدیک تر بودن او به فرزند و احساسات مادرانه اش آسان تر و عملی تر خواهد بود و این راه حل مانع بروز اختلاف و کشمکش بین مادر و جد پدری خواهد بود که به سود فرزند است .

پیشنهاد میکنیم مقاله نفقه چیست را مطالعه کنید.

البته در خصوص این ماده، از آن جایی که قانون حمایت خانواده ناظر به اطفالی است که والدین آن ها از یک دیگر جدا شده اند و نظر بعضی اساتید حقوق که آن ها نیز معتقدند ماده ی مذکور صرفا ناظر به وضعی است که زوجین در صدد جدایی از یک دیگر بوده باشند ، لذا به نظر می رسد که در غیر از این مورد ، همچنان مقررات مدنی حاکم بوده و نفقه ی فرزند بعد از پدر ، در درجه ی دوم بر عهده ی اجداد پدری و سپس بر عهده ی مادر می باشد .

شرایط تعلق نفقه به فرزند :

اولا : مطابق قانون فرزند در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که فرزند اموال کافی نداشته و نتواند با اشتغال به امری امرار معاش کند ، لذا در صورتی که فرزند به سنی برسد که بتواند به کاری مشغول شود ، پرداخت نفقه بر پدر ضروری نیست ، در صورتی که نفقه ی زوجه تحت هر شرایطی بر عهده ی مرد است .

ثانیا : بر خلاف نفقه ی زن که می توانست حتی بابت نفقه ی گذشته ی خود نیز در دادگاه خانواده طرح دعوا کند ، اما نفقه ی گذشته ی فرزند به او تعلق نخواهد گرفت و او فقط می تواند بابت مطالبه ی نفقه ی حال خود اقدام کند .

ثالثا: در خصوص پرداخت نفقه ی فرزند ، استطاعت و توانایی مالی نفقه دهنده نیز در نظر گرفته می شود بر خلاف نفقه ی زن که در تعیین میزان و پرداخت آن نیازهای زن در نظر گرفته می شد .

نفقه فرزند

میزان نفقه ی فرزند :

همان طور که گفتیم و مطابق ماده ی ۱۲۰۴ قانون مدنی در پرداخت نفقه ی اقارب ، توانایی و استطاعت مالی نفقه دهنده در نظر گرفته می شود ، بنابراین مبلغ نفقه ی فرزند بر طبق قانون مبلغ ثابت و مشخصی نیست و در صورت طرح دعوای مطالبه ی نفقه ی اولاد ، قاضی دادگاه با صدور قرار کارشناسی پرونده را به کارشناس نفقه ارجاع می دهد و او با بررسی توانایی و وضعیت مالی نفقه دهنده ، مبلغ نفقه را تعیین می کند .

تعیین مبلغ نفقه توسط کارشناس بر اساس توانایی مالی پدر ، عرف اجتماعی ،نیاز های فرزند ، تعداد فرزندان و مسائلی از این قبیل صورت می گیرد .

مجازات عدم پرداخت نفقه ی فرزند

طبق ماده ی ۵۳ قانون حمایت خانواده ، در صورتی که نفقه دهنده استطاعت مالی داشته باشد و در عین حال از پرداخت نفقه ی افراد واجب النفقه از جمله فرزند خود امتناع کند ، به حبس تعزیری درجه ی شش محکوم خواهد شد .

 

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد نفقه فرزند توضیح دهیم ، این که چه راهکار هایی برای گرفتن نفقه فرزند وجود دارد ، میزان نفقه فرزند چقدر است و به طور کلی فرزند در صورت داشتن چه شرایطی میتواند مستحق دریافت نفقه باشد؟اگر هنوز هم مسئله ای در این زمینه دارید میتوانید از کارشناسان دادواره سوال کنید ، فراموش نکنید که خدمات مشاوره تلفنی حقوقی در مشهد دادواره همواره در خدمت شماست.

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)