تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل چیست؟

تامین دلیل چیست؟

پسندیدم 0
۰

 

تامین دلیل چیست

تامین دلیل یکی از انواع درخواست هایی است که در دادگاه ها برای حفظ دلایل به نفع اصحاب دعوا از آن استفاده می شود. ماده ی ۱۴۹ قانون آیین دادرسی در این خصوص بیان می کند:« در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تامین انها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.»

پیشنهاد می شود بخوانید : تفاوت ابلاغ واقعی و قانونی در چیست؟

بنابراین در تعریف تامین دلیل می توان گفت؛ دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند و در اصطلاح حقوقی، تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده و در واقع، درخواست است نه دعوی و به همین جهت نتیجه آن در قالب قرار صادر می شود.

زمان تقدیم دادخواست و محتویات آن:

به موجب ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی:« درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.» در نتیجه زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوی و بطور مستقل و یا در حین رسیدگی باشد و هم امکان ارائه ی کتبی و هم شفاهی آن وجود دارد.

مطابق ماده ی ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخواست تامین دلیل باید شامل محتویات زیر باشد:«  درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:

‎۱- مشخصات درخواست کننده و طرف او.

۲- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود.

۳- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.»

مراحل صدور تامین دلیل:

تامین دلیل

۱- بررسی و تعیین اینکه موضوع تأمین دلیل در محدوده کدام یک از شورا‌های حل اختلاف واقع است.

۲- تهیه برگ دادخواست از اوراق شورای حل اختلاف مربوط.

۳- تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

۴- تهیه فتوکپی از هریک از اوراقی که به آن‌ها استناد می شود به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه.

۵- مراجعه به قسمت تطبیق اسناد شورای حل اختلاف مربوط و گواهی کردن برابری فتوکپی با اصل.

۶- مراجعه به تمبر فروشی مجتمع و الصاق تمبر هزینه دادرسی به دادخواست و تمبر برابر با اصل به فتوکپی ها.

ضمن اینکه با توجه به ماده ی ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در اموری که فوریت دارد دادگاه می تواند بدون احضار طرف مقابل طرف دعوی اقدام به تامین دلیل نماید، به این صورت که هنگام ثبت از مسئول آن باید خواسته شود که چون موضوع تأمین دلیل فوریت دارد، دادخواست را فوراً به مسئول ارجاع برساند.‎

جمع بندی :

در این مقاله از دادواره ما سعی کردیم درمورد دادخواست تامین دلیل و چیستی تامین دلیل به اندازه کافی توضیح دهیم ، اگر باز هم سوال و یا ابهامی در این زمینه وجود داشت شما میتوانید از طریق مشاوره حقوقی در مشهد با کارشناسان ما در ارتباط باشید و سوالات خود را از ان ها بپرسید

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)