تجدیدنظرخواهی از رای بدوی

تجدیدنظرخواهی از رای بدوی

تجدیدنظرخواهی از رای بدوی

پسندیدم 0
۰

پس از طرح دعوا در دادگاه و رسیدگی به آن، قاضی یا قضات دادگاه اقدام به صدور رای کرده و در خصوص آن موضوع و پرونده حکم صادر می‌کنند. رایی که برای نخستین بار پس از طرح دعوا در نخستین دادگاه صادر شود، رای بدوی نام دارد.

در قوانین ایران اگر چه اصل بر قطعیت آراست، یعنی حکم صادر شده قطعی است و تجدیدنظر در مورد آن محدود به مواردی است که در قانون تعیین شده، اما در صورت صدور حکمی که از دید قانون امکان تجدیدنظرخواهی آن وجود داشته باشد، این حق مسلم آن فرد می شود.

 

به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

کارشناسان حقوقی دادواره آماده پاسخگویی به شما هستند.

اینجا کلیک کنید!

 

اما اینکه در چه شرایطی امکان تجدیدنظرخواهی برای فرد وجود خواهد داشت و مرجع تجدیدنظرخواهی کجاست؟ در این مقاله از دادواره به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت.

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : دادگاه بدوی چیست؟

تجدیدنظرخواهی از رای بدوی

جهات تجدیدنظر

همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم، آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است. مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد تجدیدنظرخواهی به طور کامل بیان شده است. ماده ۳۴۸ این قانون، به بیان جهات تجدیدنظرخواهی می‌پردازد. به موجب این ماده: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.
ه- – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل امده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.»

قرارها و احکام قابل تجدیدنظر

احکام زیر به موجب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر هستند:

الف- دردعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

 

به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

کارشناسان حقوقی دادواره آماده پاسخگویی به شما هستند.

اینجا کلیک کنید!

 

قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است، این قرارها عبارتند از:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

تجدیدنظرخواهی از رای بدوی

احکام غیر قابل تجدیدنظر

الف- احکام مستند به اقرار در دادگاه
ب- احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند.

مهلت تجدیدنظرخواهی

مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند

  • طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی انها
  • دادستان کل کشور

دادخواست تجدیدنظر

متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در انجا توقیف است، ارائه کند.

هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و درروی کلیه برگ‌های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌کند. چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می کند.

 

تجدیدنظرخواهی از رای بدوی

 

دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

پیشنهاد میکنیم مطالعه کنید : تفاوت ردیف فرعی پرونده با شماره پرونده و شماره بایگانی

در دادخواست باید نکات زیر قید شود

۱- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
۳- حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
۴- دادگاه صادرکننده رای.
۵- تاریخ ابلاغ رای.
۶- دلایل تجدیدنظرخواهی.

 

به مشاوره حقوقی نیاز دارید؟

کارشناسان حقوقی دادواره آماده پاسخگویی به شما هستند.

اینجا کلیک کنید!

 

علاوه بر موارد بالا، هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد، پیوست دادخواست نماید.

جمع بندی

در این مقاله از دادواره سعی کردیم به طور کامل درمورد تجدیدنظرخواهی از رای بدوی صحبت کنیم ، در این زمینه اگر هر سوالی دارید میتوانید با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در مشهد آن را از مشاوران ما بپرسید .

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)