طلاق غیابی چیست و شرایط آن چه می باشد؟

طلاق غیابی چیست و شرایط آن چه می باشد؟

طلاق غیابی چیست و شرایط آن چه می باشد؟

پسندیدم 0
۰

امروزه حجم زیادی از پرونده ها در دادگاه های خانواده را پرونده های طلاق تشکیل می دهند . متاسفانه در جوامع امروزی علل و عوامل مختلفی در بالا رفتن آمار طلاق دخیل بوده و تعداد زیادی از خانواده ها حداقل یک بار در زندگی خود با آن مواجه شده و یا شاهد آن بوده اند . . درباره ی طلاق نظرات متفاوتی ارائه شده ، عده ای آن را زیان آور و خطرناک هم برای جامعه و هم برای زوجین و فرزندان آن ها می دانند و عده ای نیز وجود آن را برای جامعه مفید تلقی می کنند .

در نهایت امروزه نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد ، شکی نیست که طلاق امری ناپسند است ولی در زندگی مشترک گاهی شرایطی پیش می آید که ادامه ی آن غیر ممکن به نظر می رسد  و در این مواقع طلاق به عنوان راه حلی برای پایان مشکلات زوجین می تواند کارساز باشد ، هر چند که باید قبل از آن تمام راه های دیگر را طی کرد و طلاق را به عنوان آخرین راه حل و به شکل محدود انتخاب کرد .

در این مواقع آگاهی از انواع طلاق و تشریفات آن به تسهیل روند آن کمک می کند . در این میان ، یکی از سوالاتی که گاهی در مورد طلاق برای افراد به وجود می آید ، بحث طلاق غیابی ، مفهوم آن و نحوه ی رسیدگی به آن در دادگاه های خانواده است و به همین جهت در این مقاله قصد بررسی مفهوم طلاق غیابی را داریم .

طلاق غیابی :

طلاق غیابی یکی از انواع طلاق بوده و همان طور که از نامش پیداست در صورتی تحقق پیدا می کند که یکی از زوجین در هنگام طلاق حاضر نباشند .

در ابتدا برای درک بهتر این مفهوم باید بدانیم رای غیابی چیست ، اگر دادخواستی علیه شخصی صادر شود و خوانده ، یعنی شخصی که خواسته علیه او مطرح شده است ابلاغیه ی وقت رسیدگی به دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به عبارتی به او ابلاغ نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز نداده باشد ، رای صادره در صورت محکومیت او غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و او می تواند ظرف مدت مذکور از دادگاه تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند .

خواسته ی طلاق هم طبق همین قاعده است ، در صورتی که به شخص ابلاغ واقعی نشده باشد و یا در دادگاه حضور نیافته و لایحه نیز تحویل نداده باشد ، در فرض محکومیت ، طلاق غیابی خواهد بود . دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست طلاق غیابی دادگاه خانواده است که صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی را دارد .

البته با توجه به این که خواهان و خوانده ی طلاق ، زن یا شوهر باشد شرایط متفاوت بوده که در ادامه توضیح داده می شود :

طلاق غیابی از طرف مرد :

طبق ماده ی ۱۱۳۳ قانون مدنی ، حق طلاق در اختیار مرد است ، بنابراین در صورتی که مرد دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد ، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه حاضر نشده و لایحه نیز تحویل ندهد ، رای طلاق صادر خواهد شد ، منتهی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی نماید .

باید توجه داشت که با این که رای طلاق از سوی دادگاه صادر می شود اما ثبت طلاق منوط است به پرداخت حقوق مالی زن که شامل مهریه ، اجرت المثل ایام زوجیت در صورت مطالبه ی زن ، نفقه ی معوقه در صورت مطالبه ی زوجه و استحقاق او ، نفقه ی ایام عده و شرط تنصیف اموال زوجین در عقدنامه ها به شرط امضای زوج و وجود اموالی که بعد از عقد خریداری شده اند در هنگام طلاق .

در صورت صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج ، در مورد مطالبه ی مهریه توسط زوجه ، اگر شوهر اصرار بر عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه داشته باشد ، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان دادگاه صادر کننده ی رای طلاق به طرفیت زوجه تقدیم نموده و دادگاه در صورت عدم حضور زوجه ، با توجه به شهادت شهود زوج ، مهریه را قسط بندی می کند .

طلاق غیابی

طلاق غیابی از طرف زن :

طلاق از سوی زن نیازمند شرایطی است که در صورت وجود آن ها ، می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید . اگر زن به طرفیت شوهر دادخواست طلاق بدهد و دلیل محکمه پسندی برای طلاق داشته باشد ، در صورتی که شوهر علی رغم ابلاغ ، در دادگاه حاضر نشده و لایحه نیز ندهد و یا اخطاریه ی دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد ، رای طلاق صادره از سوی دادگاه غیابی خواهد بود .

اگر هنوز مقاله طلاق از طرف زن چگونه است را نخواندید، پیشنهاد میکنیم آن را مطالعه کنید.م

موارد و شرایط طلاق غیابی از سوی زن :

۱)خودداری یا عدم توانایی شوهر در پرداخت نفقه : طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی ، در صورتی که مرد در مدت مشخصی ( شش ماه ) از پرداخت نفقه ی زن خودداری نموده و یا توانایی پرداخت آن را نداشته باشد ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ، در این صورت دادگاه شوهر را ملزم به طلاق زوجه می نماید، در صورت خودداری شوهر از طلاق همسر خود ، نماینده ی دادگاه به جای او اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد نمود که در این حالت طلاق غیابی صورت گرفته است .

۲)عسر و حرج : مطابق ماده ی ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر زن بتواند در دادگاه اثبات کند که ادامه ی زندگی مشترک برای او موجب سختی غیر متعارف و یا عسر و حرج است مانند این که همسرش او را کتک بزند و یا سوء معاشرت با او داشته باشد و یا اعتیاد به مواد مخدر داشته باشد، در چنین شرایطی دادگاه مرد را ملزم به طلاق نموده و اگر مرد در دادگاه حاضر نشده یا اجبار او ممکن نباشد ، دادگاه بر اساس عسر و حرج زن دز طول زندگی مشترک ، حکم طلاق او را صادر کرده و این حکم غیابی است .

۳) غایب مفقود الاثر : مطابق ماده ی ۱۰۲۹ قانون مدنی ، در صورتی که مرد چهار سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد ، یعنی هیچ خبری از حیات و یا فوت او در دسترس نباشد ، زن با رعایت شرایطی از جمله انتشار آگهی برای باخبر از شدن از او ، می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق غیابی کند .

۴)طلاق توافقی : همان طور که گفته شد در بعضی موارد ممکن است شوهر ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت در طلاق دهد که در صورت تحقق برخی امور و یا به طور مطلق بتواند از طرف شوهر خود را طلاق دهد ، در این صورت نیز اگر شوهر در دادگاه حاضر نشود ، طلاق غیابی است .

طلاق غیابی

نمونه متن دادخواست طلاق غیابی از طرف زن :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام ، احتراما به استحضار می رساند که اینجانب …. به موجب سند نکاحیه شماره …. ثبت شده در دفتر ازدواج و طلاق شماره … شهرستان …. که تصویر آن پیوست دادخواست شده است ، در تاریخ …. با خوانده ، آقای ….. ازدواج دائم نموده ام و ایشان بعد از مدت کوتاهی از شروع زندگی مشترک ، خانه را ترک نموده و به محل نا مشخصی عزیمت کرده اند و علی رغم سپری شدن مدت … سال ، اینجانب و  دیگر بستگان هیچ اطلاعی از حیات و یا ممات ایشان به دست نیاورده ایم ، لذا با تقدیم این دادخواست ، تقاضای صدور حکم طلاق توافقی مطابق ماده ی ۱۰۲۹ قانون مدنی را تقاضا دارم .

جمع بندی :

در این مقاله سعی کردیم به طور کامل درمورد طلاق غیابی صحبت کنیم ، طلاق غیابی از طرف مرد و زن را بررسی کردیم و نمونه متن دادخواست طلاق غیابی را برایتان آوردیم ، اگر هنوز هم مسئله ای برایتان وجود دارد میتوانید زیر نظرات در همین پست از ما بپرسید ، و اگر هم تجربه ارزشمندی دارید خوشحال می شویم آن را با ما درمیان بگذارید ، فراموش نکنید که خدمات مشاوره حقوقی تلفنی در مشهد دادواره همواره در خدمت شماست.

 

 

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)