اولین رویداد ایده های نوآوری در حکمرانی قضایی برگذار شد

اولین رویداد ایده های نوآوری در حکمرانی قضایی برگذار شد

اولین رویداد ایده های نوآوری در حکمرانی قضایی برگذار شد

پسندیدم 0
۰

اولین رویدادی که در آن ایده های نوآوری در حکمرانی قضایی برگذار شد به شرح زیر است :

این رویداد تحت عنوان دادنگار ایده برگزار کرد به گزارش گروه اجتماعی خبرگذاری دادواره سامانه ایده قوه قضاییهنفش مهمی به عنوان یکی از مهم ترین حلقه های نظام نوآوری حکمرانی قضایی در استفاده از ظرفیت های مردمی به ویژه نخبگان در آسیب شنسی ، نیاز سنجی ، مساله یابی و ارائه ایده های ناب به منظور حل چالش ها و مسائل دسنگاه قضایی دارد

بر اساس همین و با توجه به جایگاه سامانه ایده در ایجاد ساز و کار های ارتباط و بهره گیری از نظرات خبرگان و همه مردم در پیشبرد امور و حل مسائل و همه چالش ها ، پژوهشگاه قوه قضاییه در بستر قضای مجازی برگزار شد و ۱۰ ایده راه یافته با این مرحله ، پس از ارائه از سمت شخص ایده پرداز ، مورد بررصسی و ازیابی هیئت داوران قرار گرفت و در نهایت ایده استفاده از جهادگران صلح در ایجاد سازش در شواراهای حل اختلاف اراده شده از سوی هاشم فرهادی ، قاضی ویژه شورای حل اختلاف به مرحله نهایی که آن مرحله آذر ماه امسال است راه یافت

و دو ایده استفاده از اینترنت چیزها در اجرای تامین دلیل در پرونده های قضایی ارائه شده از سمت مرتضی اخوت و سامانه تضمین سند ارائه شده از سمت فرذدین خدابخشی برای کسب حمایت شتاب دهی به مرکز نوآوری قوه قضاییه معرفی شدند .

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)