تشکیل کارگروهی برای دوباره نگریستن به شیوه به کار گیری زنان در قوه قضاییه

تشکیل کارگروهی برای دوباره نگریستن به شیوه به کار گیری زنان در قوه قضاییه

تشکیل کارگروهی برای دوباره نگریستن به شیوه به کار گیری زنان در قوه قضاییه

پسندیدم 0
۰

تشکیل کارگروهی برای دوباره نگریستن به شیوه به کار گیری زنان در قوه قضاییه

رئیش قوه قضاییه به تازکی از تشکیل کارگروهیخبر داده است که قرار می باشد به زودی زود دراین باره که در نحوه حضور زنان در دستگاه قضای به ویژه در دادگاه های خانواده و شوراهای حل اتخلاف بازنگری کنند و رمورد آن اظهار نظر کنند.

آیت الله رئیسی بعد از ظهر روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در دیداری با نمایندگان کارکنان اداری قوه قضایی درباره حضور زنان در دستگاه گفت : حضور خواهران به ویژه خواهران قاضی مغنتم است اما در زمان حاضر به طور شاسته و بایسته از توانمندی های آنها استفاده نمی شود .

رئیسی بر همین اساس تذکر داد که : نحوه حضور بانوان در دستگاه قضاییه به ویژه در دادگاه های خانواده ، شوراهای حل اختلاف و دیگر سازمان ها باید بازنگری شود و البته هم اکنون هم در حال بازنگری است و کارگروه مربوطه طی چند روز آینده نظر خودش را اعلام میکند تا سیر قانونی آن طی بشود .

رئیس دسنگاه قوه قضایی همچنین اعلتم کرد پس از افتتاح بیمارستان عدل سازوکار طراحی شد که صندوقی برای ارائه کمک هزینه درمان به همکاران قضایی ایجاد شود که فرایند تاسیس آن در حال پیگیری می باشد .

همچنین این که رئیسی در خصوص گسترش پوشش درمانی کارکنان قوه قضاییه که بیشتر آنها فاقد بیمه تکمیلی هستند افزود : پس از افتتاح بیمارستان عدل سازوکاری طراحی شد که صندوقی برای ارائه کمک هزینه درمان به همکاران قضاییه ایجاد شود که فرانید تاسیس آن در حال پیکیری است

رئیس این قوه اضفه کرد که تامین معیشت کارکنان دستگاه قضاییه هموراه از دغدغه های ریسات قوه قضاییه بوده است  و همچنین افزود که کسی که در دستگاه قضایی تلاش میکند بی وقفه به مردم خدمت کند باید حداقل حقوق او تامین شود تا دغدغه معیشت نداشته باشد و در این زمینه نیز بین قاضی و ارمند تفاوتی وجود ندارد

نظرات خود را بنویسید و با دیگران به اشتراک بگذارید
نظرات کاربران دادواره
شما میتوانید نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید و نسبت به نظرات دیگران نظرات و بازخورد خود را بنویسید.
جای تبلیغات شما اینجاست:)